Taxatie:
Om verschillende redenen kan het zijn dat u een taxatierapport nodig heeft.
Bijvoorbeeld bij:
  • Een hypotheekaanvraag (in het rapport wordt ook de executiewaarde vermeld).
  • Een aankoopbeslissing.
  • Boedelscheiding.
  • Reactie op een WOZ schikking.
  • Een verkoopbeslissing waar meerdere eigenaren of instanties bij betrokken zijn (bijvoorbeeld bij nalatenschap).
  • In verband met de belastingdienst (bijvoorbeeld bij overdracht zaak/privé, successie e.d.). Deze taxaties gebeuren vaak samen met een taxateur van de belastingdienst, de zogenaamde minnelijke waardering.
Na een grondige opname van de woning, kadastraal onderzoek en inwinnen van eventueel benodigde aanvullende informatie wordt de taxatie uitgewerkt en vastgelegd in het taxatierapport. Deze wordt u zo spoedig mogelijk (indien gewenst in twee- of drievoud) toegestuurd.

Onze taxatierapporten worden geaccepteerd door alle banken, verzekeringsmaatschappijen, notarissen en de fiscus.

Tevens zijn wij aangesloten bij het NWWI, dus ook een gevalideerd taxatierapport kunnen wij voor u verzorgen.
  
 
     
Bert Koomans RMT

NVM-Makelaar
Taxateur o.z.
Eigenaar